App voor trekkermachinisten waterschap

Innovatie EYEWINGS helpt Waterschap Noorderzijlvest met  detecteren nesten.
Afgelopen weken heeft EYEWINGS voor Nooderzijlvest verschillende trajecten ingevlogen met een drone voorzien van geavanceerde warmtebeeld appartatuur om nesten op te maaien taluds te detecteren en de GPS coordinaten daarvan vast te leggen.
Met behulp van een speciaal door EYEWINGS ontwikkelde app kregen de trekkermachinisten vervolgens een alarm zodra zij in de buurt van de nesten kwamen zodat zij om de nesten heen kunnen maaien.

Hieronder het persbericht:

180702 Persbericht – Noorderzijlvest start met vernieuwend drone-onderzoek voor inspectie watergang